Re-public + Leckerbaer = Wallpaper

Den nyåbnede pastry shop på Østerbro i København, Leckerbaer, er omtalt i april-udgaven af Wallpaper magazine.

Artiklen lægger bl.a. vægt på vores arbejde med identitet og packaging til det innovative foretagende. Vi takker for opmærksomheden.