Visuel identitet

At se, er at forstå. En visuel identitet indfanger og udtrykker dét, der ikke kan formidles gennem ord alene.

Form og forankring

Branding er mere end visuel identitet – men intet uden. En stærk visuel identitet fungerer som et klart udtryk for et brands essentielle karakteristika, værdisæt, kultur og strategiske position. En visuel identitet indfanger dét, der er svært at sætte ord på, giver form og forankring, og aktiverer en spontan og direkte emotionel relation.

En markant identitet er grundlaget for en effektiv visuel kommunikation. Den skaber differentiering i markedet, øger kendskab og styrker tilhørsforhold både internt og eksternt.

For nystartede virksomheder, er en visuel identitet med til at gøre etableringen virkelig. Selvopfattelsen styrkes indadtil og troværdigheden styrkes udadtil. For etablerede firmaer, kan en opdateret eller helt ny identitet revitalisere et hæderkronet brand, stadfæste en position i markedet eller markere begyndelsen på et nyt kapitel.

 

Kernen i vores arbejde

Udvikling og design af visuel grafisk identitet er kernen i vores arbejde. Forankret i både kreativ og strategisk tænkning, udvikler vi intelligente designløsninger til virksomheder, organisationer, brands og produkter. Hvad end det drejer sig om at skabe, forny, fastholde eller forandre, så arbejder vi mod at identificere og realisere potentialet i hvert enkelt projekt.

En visuel identitet er aldrig bedre end sin implementering. En intelligent designløsning fungerer som et integreret system af logoer, typografi, farver, billeder og grafik – aktiveret dynamisk på tværs af medier og platforme. Vores kompetencer og services omfatter både konceptudvikling, eksekvering og implementering. Vi ser løsningerne i et større perspektiv og ved hvordan hvert element skal udformes og kombineres, for at skabe en stærk visuel profil.

Services

  • Idé- og konceptudvikling
  • Eksevering og design
  • Logosystem og hierarki
  • Art direction
  • Designmanual og retningslinier
  • Implementering
  • Design management

Relevante cases

QVARTZ

Ved rette navn

Nord Centro

Stilfusion i Mexico City

RIóN

Nuevo nombre. Mismos valores.